Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
COVID-19: Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka.
Poznaj możliwości leczenia.
Działaj szybko.
Jeśli należysz do grupy osób z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i uzyskałeś pozytywny wynik testu, to przedstawione na tej stronie informacje mogą okazać się dla Ciebie pomocne1.

Identyfikacja objawów COVID-19

Co to jest COVID-19?

COVID-19 to choroba wirusowa wywołana przez infekcję SARS-CoV-2. Można na nią zachorować w wyniku kontaktu z zainfekowaną osobą2.

Jakie mogą być objawy COVID-19?

Objawy kliniczne COVID-19 są różnorodne i mogą obejmować m.in.: kaszel, katar, gorączkę lub uczucie zmęczenia. Jeśli źle się czujesz i występują u Ciebie którekolwiek z poniższych objawów, wykonaj test, bez względu na ich początkowe nasilenie3,4.

Jeśli wynik testu będzie pozytywny, powinieneś skontaktować się z lekarzem, aby porozmawiać o możliwych opcjach leczenia. Jest to istotne w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19. Razem z lekarzem możecie ustalić, jakie postępowanie terapeutyczne jest dla Ciebie odpowiednie1.

Zrozumienie czynników ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19

Co to znaczy być w grupie wysokiego ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19?

Czynniki wysokiego ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo nasilenia objawów COVID-19, co może prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby, hospitalizacji lub nawet zgonu5,6.

Czynniki wysokiego ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 występują częściej, niż sądzisz6

Oto lista typowych czynników, które mogą narażać pacjenta na wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-195

Skonsultuj się z lekarzem, aby wspólnie zidentyfikować Twoje ewentualne czynniki wysokiego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19.

Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się szybko, więc pamiętaj, aby działać od razu7

U niektórych osób nawet łagodne objawy mogą rozwinąć się do ciężkiej postaci COVID-19. Jeśli sądzisz, że zostałeś zainfekowany wirusem SARS-CoV-2, podejmij następujące kroki3:

Czy leczenie może być dla Ciebie odpowiednie?

Dla osób narażonych na wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-19, które uzyskały pozytywny wynik testu, mogą być dostępne opcje terapeutyczne. Jeśli masz pozytywny wynik testu, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem, aby ustalić, która z nich jest dla Ciebie odpowiednia1.

Czynniki związane z leczeniem, które należy rozważyć

Podczas konsultacji z lekarzem o możliwościach leczenia COVID-19 należy rozważyć i omówić następujące kwestie:

 • Jakie metody leczenia są dostępne?1,9,10

 • Czy występuje u Ciebie jeden lub więcej czynników, które powodują wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-19?5,9,10

 • Jakie inne leki przyjmujesz?1

Przygotuj listę aktualnie przyjmowanych leków, aby przedstawić ją lekarzowi, gdy rozważacie opcje leczenia COVID-191.

W przypadku COVID-19 działaj szybko!

Określ czynniki ryzyka, które u Ciebie występują
Dowiedz się, które z nich mogą narazić Cię na wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej postaci COVID-195

Zrób test
Nie czekaj – zrób test, gdy tylko pojawią się u Ciebie objawy COVID-19 lub jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną3,8

Skonsultuj się z lekarzem
Jeśli otrzymałeś pozytywny wynik testu i znajdujesz się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju ciężkiej postaci COVID-19, to niektóre opcje leczenia mogą być dla Ciebie odpowiednie1,9,10

Ogólne zalecenia dla pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19, niewymagających hospitalizacji

 • W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku infekcji SARS-CoV-2 zalecana jest samoizolacja chorego na minimum 7 dni. Lekarz sprawujący nad Tobą opiekę może wystawić na ten okres zwolnienie lekarskie

 • W leczeniu pozaszpitalnym COVID-19 stosowane są:

  • leki przeciwgorączkowe/przeciwzapalne – paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne

  • leki przeciwkaszlowe

  • leczenie niefarmakologiczne: nawodnienie, ćwiczenia oddechowe, wypoczynek

 • Jeśli znajdujesz się w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, lekarz może zdecydować o włączeniu odpowiedniego leczenia przeciwwirusowego Leki stosowane regularnie w terapii chorób przewlekłych powinny być nadal stosowane. Nie należy odstawiać leków bez konsultacji z lekarzem11

Piśmiennictwo: 1. COVID-19 Treatments and Medications. Centers for Disease Control and Prevention. Aktualizacja: 11 sierpnia 2022 r. Dostęp: 17 października 2022 r. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/treatments-for-severe-illness.html. 2. Pekosz A et al. Antigen-based testing but not real-time polymerase chain reaction correlates with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 viral culture. Clin Infect Dis. 2021; 73(9): e2861-e2866. 3. Bestetti R et al. Pharmacological treatment of patients with mild to moderate COVID-19: A comprehensive review. Int J Environ Res Public Health. 2021; 18(13): 7212. 4. Symptoms of COVID-19. United Nations. Dostęp: 19 października 2022 r. Presentation Title (un.org). 5. People with certain medical conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Dostęp: 17 października 2022 r. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html. 6. Guan W-J et al. Chronic respiratory diseases and the outcomes of COVID-19: A nationwide retrospective cohort study of 39,420 cases. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021; 9(7): 2645-2655.e14. 7. Bar-On YM et al. SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers. eLife. 2020; 9: e57309. 8. COVID-19 Testing: What You Need to Know. Centers for Disease Control and Prevention. Dostęp: 19 października 2022 r. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#when-to-get-tested. 9. Niżankowski R et al. Farmakoterapia COVID-19 – aktualizacja. Dostęp: 18 października 2022 r. https://www.aotm.gov.pl/media/2022/03/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-3.0-28-lutego-2022-r..pdf. 10. Flisiak R et al. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych na dzień 23 lutego 2022 r. Dostęp: 18 października 2022 r. https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/REKOMENDACJE-plw-C19-2022-23-02-2022pl-1.pdf. 11. Mastalerz-Migas A. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 28.03.2022 dotyczące postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi SARS-CoV-2 w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Dostęp: listopad 2022 r. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/postepowanie-z-pacjentami-podejrzanymi-ozakazenie- i-zakazonymi-sars-cov-2-stanowisko-konsultanta-krajowego-medycyny-rodzinnej,8174.html.

Materiał opracowany we współpracy z lek. med. Mateuszem Babickim, przewodniczącym Sekcji COVID-19 przy Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej

PP-PAX-POL-0055/11/2022

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa

Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościLokalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.