Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
HomeNota prawnaNota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16 B jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.
Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie spółce Pfizer Polska Sp. z o.o.
Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.
Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Pfizer Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Serwis w części oznaczonej "Lekarz” oraz „Farmaceuta" stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla osób wykonujących zawód lekarza, farmaceuty i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Materiały zamieszczone na tych stronach mogą być materiałami o charakterze promocyjnym. Środki farmaceutyczne wymienione w niniejszym serwisie są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz decyzji organów administracyjnych. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. jako poufne. Pfizer Polska Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. Pfizer Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Pfizer Polska Sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Pfizer Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

© Copyright: Pfizer Polska Sp. z o.o.

Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościLokalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.