Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
Biuro prasoweHomeBiuro prasoweBiuro prasowe2023
Światowy Dzień Uchodźcy: Jak Pfizer reaguje na kryzys w UkrainiePobierz PDF
Pfizer i BioNTech przekazują aktualne informacje na temat umowy z Komisją
Europejską w sprawie dostaw szczepionki przeciw COVID-19
Pobierz PDFPfizer otrzymał pozytywną opinię CHMP (Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi) dotyczącą konwersji warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Nirmatrelwiru/Rytonawiru na pełne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii EuropejskiejPobierz PDF
2022
Pfizer podpisuje umowę na dostarczenie do Unii Europejskiej doustnego leku przeciw COVID-19Pobierz PDF
Pfizer dostarczy Światowemu Funduszowi swój doustny lek przeciw COVID-19 na do 6 mln cykli leczenia dla krajów o niskich i średnich dochodachPobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskują pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w UE dla dawki przypominającej dwuwalentnej szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do wariantu Omikron BA.1Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskują pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w UE dla dawki przypominającej dwuwalentnej szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do wariantu Omikron BA.1Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech ogłaszają zaktualizowane dane dotyczące szczepionki przeciw COVID-19, potwierdzające jej skuteczność u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 latPobierz PDF
Pfizer i BioNTech składają wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczący dopuszczenia do stosowania w sytuacji wyjątkowej dwuwalentnej szczepionki przeciw COVID-19 dostosowanej do wariantu Omikron BA.4/BA.5Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech rozszerzają strategię szczepień przeciw COVID-19 rozpoczynając badania nad potencjalną szczepionką nowej generacji wykorzystującą ulepszony projekt białka kolcaPobierz PDF
Pfizer i BioNTech ogłaszają, że ich kandydaci na szczepionki przeciw COVID-19 dostosowane do wariantu Omikron wykazują wysoką odpowiedź immunologiczną przeciw temu wariantowi wirusaPobierz PDF
Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 zostaje dopuszczona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do stosowania w sytuacji wyjątkowej u dzieci w wieku od 6 miesięcy do mniej niż 5 latPobierz PDF
Pfizer uruchamia „Porozumienie na rzecz zdrowszego świata”, aby poprawić stan zdrowia 1,2 mld ludzi zamieszkujących 45 krajów o niższych dochodachPobierz PDF
Po podaniu trzeciej dawki szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 wykazuje silną odpowiedź immunologiczną, wysoką skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa u dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 latPobierz PDF
Pfizer i BioNTech przekazują Komisji Europejskiej aktualne informacje na temat umowy na dostawę szczepionki przeciw COVID-19Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech ogłaszają dane wskazujące na silną odpowiedź immunologiczną u dzieci w wieku od 5 do 11 lat po podaniu dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskały zgodę na rozszerzenie zakresu dopuszczenia do stosowania w sytuacji wyjątkowej dodatkowej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 w Stanach Zjednoczonych dla osób w wieku 50 lat lub starszychPobierz PDF
Pfizer i BioNTech wnioskują o dopuszczenie do stosowania w sytuacji wyjątkowej w USA dodatkowej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19 dla osób starszychPobierz PDF
W badaniu fazy 3 CLOVER dotyczącym badanej szczepionki Pfizer przeciw Clostridioides difficile potwierdzono duży potencjał skrócenia czasu trwania i złagodzenia przebiegu choroby na podstawie drugorzędowych punktów końcowychPobierz PDF
Na wniosek amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) Pfizer i BioNTech rozpoczynają etapowe składanie wniosku o dopuszczenie do stosowania w sytuacji wyjątkowej szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do ukończenia 4 lat Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech rozpoczęły badanie kliniczne w celu dokonania oceny szczepionki przeciw COVID-19 dopasowanej do wariantu Omikron u osób dorosłych w wieku od 18 do 55 latPobierz PDF
2021
Pfizer i BioNTech dostarczą Unii Europejskiej ponad 200 mln dodatkowych dawek swojej szczepionki, aby zaspokoić bieżące zapotrzebowaniePobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskały zgodę Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków na stosowanie w sytuacji wyjątkowej dawki przypominającej szczepionki przeciw
COVID-19 u osób w wieku 16 lat lub starszych
Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech przedstawiają aktualne informacje dotyczące wariantu OmikronPobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskały pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dotyczącą podawania ich szczepionki dzieciom w wieku od 5 do poniżej 12 lat w Unii EuropejskiejPobierz PDF
Pfizer i BioNTech uzyskały zgodę Agencji Żywności i Leków na rozszerzenie zakresu dopuszczenia do stosowania w sytuacji wyjątkowej przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 na osoby w wieku 18 lat lub starszePobierz PDF
Pfizer i BioNTech jako pierwsze uzyskały w USA zgodę na stosowanie w sytuacji wyjątkowej (EUA) szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci w wieku poniżej 12 roku życiaPobierz PDF
Komitet doradczy FDA zagłosował za dopuszczeniem do stosowania w sytuacji wyjątkowej szczepionki Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19 u dzieci w wieku
od 5 do poniżej 12 lat
Pobierz PDF
Pfizer i BioNTech ogłaszają dane z badania klinicznego fazy 3 wykazujące wysoką skuteczność dawki przypominającej ich szczepionki przeciw COVID-19Pobierz PDF
Nowa formuła szczepionki Pfizer przeciw COVID-19 otrzymuje pozytywną opinię CHMPPobierz PDF
Pfizer i BioNTech przedkładają EMA dane dotyczące szczepienia dzieci w wieku od 5 do poniżej 12 latPobierz PDF
Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 otrzymała pozytywną opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w Unii EuropejskiejPobierz PDF
Pfizer i BioNTech przekazują wstępne dane Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) z kluczowego badania szczepionki przeciw COVID-19 prowadzonego w grupie dzieci w wieku poniżej 12 latPobierz PDF
Pfizer rozpoczyna badanie kliniczne szczepionki nowej generacji opartej na technologii mRNA przeciw grypiePobierz PDF
Pfizer i BioNTech ogłaszają pozytywne wyniki kluczowego badania nad swoją szczepionką przeciw COVID-19 prowadzonego w grupie dzieci w wieku 5-11 latPobierz PDF
Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościLokalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.