• BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

  • Zgłoś działanie niepożądane

  • Informacja medyczna

  • Informacja handlowa

  • Dane inspektora ochrony
   danych osobowych

  • Oświadczenie dot. badań klinicznych

 • NOTY PRAWNE

 • Polityka ciasteczek

 • Globalna Polityka Prywatności

 • Lokalna Polityka Prywatności

 • Nota Prawna

 • BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

HOT TOPIC Placeholder

ZDROWIE

Naszym celem i misją jest dostarczanie przełomowych terapii przyczyniających się do poprawy zdrowia i ratowania życia.

CHOROBY ZAKAŹNE

Od ponad 80 lat Pfizer odkrywa i wprowadza na rynek kolejne generacje przełomowych leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, których mechanizm działania umożliwia walkę z wieloma groźnymi patogenami. Antybiotyki to leki, które są jednym z najważniejszych przełomów medycznych. Stały się orężem w walce z infekcjami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie dawały szansy przeżycia. 

PRZEŁOMOWE ODKRYCIA

Historia Pfizer łączy się z jednym z przełomowych odkryć medycznych w obszarze chorób zakaźnych. To dzięki opracowanej przez firmę technologii fermentacji udało się skomercjalizować penicylinę - jeden z najważniejszych leków w medycynie. Opracowana przez nas metoda pomogła wyprodukować ten antybiotyk na skalę masową podczas II wojny światowej, dzięki czemu możliwe było wyposażenie w penicylinę m.in. amerykańskich żołnierzy jadących na front w Europie.

Od tego czasu, czyli od ponad 80 lat, poszukujemy nowych antybiotyków, a dziś w swoim portfolio posiadamy szereg leków wskazanych do leczenia zarówno inwazyjnych zakażeń bakteryjnych, jak i grzybiczych. W związku ze zjawiskiem antybiotykooporności nieustająco prowadzimy prace badawcze w tym obszarze i szukamy nowych, alternatywnych rozwiązań, mogących mieć zastosowanie w walce z chorobami zakaźnymi.

GLOBALNE PARTNERSTWA

W 2020 roku Pfizer dołączył do AMR Action Fund (Antimicrobial Resistance Research), w ramach którego angażuje się w walkę z antybiotykoopornością poprzez finansowanie i opracowywanie nowych antybiotyków. Jesteśmy w gronie ponad 20 firm biofarmaceutycznych, które podjęły walkę z tym zjawiskiem. Fundusz chce zainwestować ponad 1 miliard dolarów w rozwój nowych antybiotyków - dzięki tym środkom i zaangażowaniu firm do końca dekady powstanie od 2 do 4 nowych antybiotyków, które będą zwalczać bakterie oporne na dotychczas stosowane leki3.
Współpracujemy także z rządem Stanów Zjednoczonych [m.in. The Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA)] oraz inicjatywami w ramach Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju innowacyjnych leków, których celem jest zapobieganie lekoopornym zakażeniom stanowiącym  coraz większe globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ PACJENTÓW

W Polsce aktywnie działamy na rzecz podnoszenia świadomości na temat narastającej oporności na leki przeciwinfekcyjne oraz edukujemy na temat kroków, które każdy z nas może podjąć, aby zmniejszyć to zjawisko (m.in prawidłowe mycie rąk, przestrzeganie terminów szczepień oraz przyjmowanie antybiotyków zgodnie z zaleceniami lekarza).

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, we współpracy z portalem „Co w Zdrowiu”, a także w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską, Porozumieniem Zielonogórskim – Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych prowadzona była akcja Tydzień z Antybiotykoopornością, w ramach którego powstały artykuły merytoryczne i odbyła się debata poświęcona zagadnieniu. Ponadto od kilkunastu lat Pfizer prowadzi ogólnoświatowe badanie in vitro o akronimie ATLAS (ang.: Antimicrobial Testing Leadership & Surveillance), które ma na celu monitorowanie oporności najbardziej problematycznych szczepów bakteryjnych na aktualnie stosowane antybiotyki. Polska również bierze czynny udział w tym programie.

Dane na podstawie
https://www.pfizer.com/people/history, dostęp 10.09.2021.
https://www.pfizer.com/science/therapeutic-areas/anti-infectives/global-anti-infectives-leader,​​​​​​​ dostęp 10.09.2021.
Pfizer Annual Review 2020, https://annualreview.pfizer.com/files/Pfizer-Annual-Review-2020_Interactive-PDF.pdf, s. 46

 • Onkologia
 • Szczepienia
 • Choroby rzadkie
 • Choroby zakaźne
 • Immunologia i choroby zapalne
 • Choroby wewnętrzne
 • NASZE PRODUKTY
O NASPFIZERPFIZER POLSKANASZA HISTORIANASZE WARTOŚCINASZE WYRÓŻNIENIAETYKA I TRANSPARENTOŚĆWSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYMNASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNANASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWAZDROWIEONKOLOGIASZCZEPIENIACHOROBY RZADKIECHOROBY ZAKAŹNEIMMUNOLOGIA I CHOROBY ZAPALNENASZE PRODUKTYNaukaKARIERAPRACA W PFIZERNASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIEAKTUALNE OFERTYKONTAKTDANE FIRMYZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANEINFORMACJA MEDYCZNAINFORMACJA HANDLOWADANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIURO PRASOWEOŚWIADCZENIE DOT. BADAŃ KLINICZNYCHINFORMACJA DOT.  DOBROWOLNEGO WYCOFANIA Z OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO ACCUPROINFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU LECZNICZEGO MONO MACK DEPOT
NOTY PRAWNE
​​​​​​​ PP-PFE-POL-0334