Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
HomeO nasNasza różnorodna perspektywaNasza różnorodna perspektywa

Różnorodność to jedna z najważniejszych wartości firmy. Dlatego też w Pfizer promujemy politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia (Diversity & Inclusion), a nasze działania koncentrują się na zagadnieniach związanych z równouprawnieniem kobiet oraz innych grup: osób niepełnosprawnych, LGBT, osób wyróżniających się kulturowo, religijnie czy kolorem skóry. Nad jej przestrzeganiem czuwa specjalnie wydzielona struktura Diversity, Equity & Inclusion Council Europe (DEICE). W 2017 roku przystąpiliśmy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności, a w 2021 roku Pfizer Polska znalazł się na liście #DiversityINCheck - pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez  Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  • 2017

przystąpiliśmy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności

  • 2021

Pfizer Polska znalazł się na liście #DiversityINCheck - pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 

Zgodnie z naszą filozofią angażujemy się również w działania w obszarze walki z wykluczeniem i promowanie równouprawnienia

  • kampania #WomanUpdate zachęcająca kobiety do wejścia w świat nowych technologii, co umożliwi im zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy,
  • projekt Human Rights and Business, którego celem jest inspirowanie pracodawców i pracowników do kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności i wprowadzania w życie nowych rozwiązań opartych na współczesnych modelach prowadzenia biznesu.
Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościLokalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.