• BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

  • Zgłoś działanie niepożądane

  • Informacja medyczna

  • Informacja handlowa

  • Dane inspektora ochrony
   danych osobowych

  • Oświadczenie dot. badań klinicznych

 • NOTY PRAWNE

 • Polityka ciasteczek

 • Globalna Polityka Prywatności

 • Lokalna Polityka Prywatności

 • Nota Prawna

 • BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

HOT TOPIC Placeholder

NASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWA

Różnorodność to jedna z najważniejszych wartości firmy. Dlatego też w Pfizer promujemy politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia (Diversity & Inclusion), a nasze działania koncentrują się na zagadnieniach związanych z równouprawnieniem kobiet oraz innych grup: osób niepełnosprawnych, LGBT, osób wyróżniających się kulturowo, religijnie czy kolorem skóry. Nad jej przestrzeganiem czuwa specjalnie wydzielona struktura Diversity & Inclusion Council Europe (DICE). W 2017 roku przystąpiliśmy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności, a w 2021 roku Pfizer Polska znalazł się na liście #DiversityINCheck - pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez  Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 • ​​​​​​​2017​​​​​​​

przystąpiliśmy do grona sygnatariuszy europejskiej Karty Różnorodności, która zobowiązuje pracodawcę do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz promocji różnorodności

 • ​​​​​​​​​​​​​​2021

Pfizer Polska znalazł się na liście #DiversityINCheck - pierwszej liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce ogłoszonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zgodnie z naszą filozofią angażujemy się również w działania w obszarze walki z wykluczeniem i promowanie równouprawnienia

 • kampania #WomanUpdate zachęcająca kobiety do wejścia w świat nowych technologii, co umożliwi im zdobycie lepszej pozycji na rynku pracy, 

 • projekt Human Rights and Business, którego celem jest inspirowanie pracodawców i pracowników do kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności i wprowadzania w życie nowych rozwiązań opartych na współczesnych modelach prowadzenia biznesu.

 • Pfizer
 • Pfizer Polska
 • Nasza historia
 • Zarząd firmy
 • Nasze wartości
 • Nasze wyróżnienia
 • Etyka i Transparentność
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Współpraca ze środowiskiem medycznym
 • Nasza odpowiedzialność społeczna
 • Nasza różnorodna perspektywa
O NASPFIZERPFIZER POLSKANASZA HISTORIANASZE WARTOŚCINASZE WYRÓŻNIENIAETYKA I TRANSPARENTOŚĆWSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYMNASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNANASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWAZDROWIEONKOLOGIASZCZEPIENIACHOROBY RZADKIECHOROBY ZAKAŹNEIMMUNOLOGIA I CHOROBY ZAPALNENASZE PRODUKTYNaukaKARIERAPRACA W PFIZERNASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIEAKTUALNE OFERTYKONTAKTDANE FIRMYZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANEINFORMACJA MEDYCZNAINFORMACJA HANDLOWADANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIURO PRASOWEOŚWIADCZENIE DOT. BADAŃ KLINICZNYCHINFORMACJA DOT.  DOBROWOLNEGO WYCOFANIA Z OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO ACCUPROINFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU LECZNICZEGO MONO MACK DEPOT
NOTY PRAWNE
​​​​​​​ PP-PFE-POL-0334