• BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

  • Zgłoś działanie niepożądane

  • Informacja medyczna

  • Informacja handlowa

  • Dane inspektora ochrony
   danych osobowych

  • Oświadczenie dot. badań klinicznych

 • NOTY PRAWNE

 • Polityka ciasteczek

 • Globalna Polityka Prywatności

 • Lokalna Polityka Prywatności

 • Nota Prawna

 • BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

HOT TOPIC Placeholder

Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń EFPIA

​​Pfizer Polska regularnie współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych (HCPs) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCOs), którzy doradzają nam m.in.:

 • w obszarach rozwoju leków,
 • w pełniejszym zrozumieniu roli, jaką nasze leki pełnią w terapiach pacjenckich,
 • w ekonomice zdrowia oraz w najlepszych praktykach klinicznych.

Nasze robocze relacje są niezbędnym elementem, dzięki któremu pozyskujemy rzetelne informacje potrzebne by dostarczać innowacyjne metody leczenia poprawiające jakość życia i zdrowie pacjentów oraz aby dzielić się informacjami pomocnymi w podejmowaniu decyzji dotyczących badań klinicznych.

Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przejrzystości o tym, jak prowadzimy biznes oraz o relacjach z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia.

Ufamy, że dzielenie się informacjami o tych relacjach jest uczciwym i otwartym sposobem, który pomoże nam pokazać istotną wartość, jaką wnoszą one w nasz wysiłek polepszania życia i zdrowia pacjentów. Jawność jest niezbędna, aby zbudować i utrzymać zaufanie do nas i do naszych produktów.

Zasady udostępniania informacji na temat współpracy innowacyjnej branży firm farmaceutycznych określa Kodeks Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), reprezentowanej w Polsce przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w którym jesteśmy zrzeszeni.

Poniżej znajdują się raporty ujawniające przekazywanie wartości przedstawicielom zawodów medycznych i organizacjom ochrony zdrowia przygotowane zgodnie z postawieniami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA*

Oświadczenie o certyfikacji wewnętrznej Pfizer

Raport Przejrzystości 2021
Nota metodologiczna 2021

Raport Przejrzystości 2020
Nota metodologiczna 2020

Raport Przejrzystości 2019
Nota metodologiczna 2019
 

* Od 1 stycznia 2021 Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA został zastąpiony przez KODEKS DOBRYCH PRAKTYK INFARMA

Pierwszym okresem raportowanym, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, jest rok 2021.

Do raportów składanych za wcześniejsze lata stosuje się regulacje Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 

PP-UNP-POL-0075

Kodeks Przejrzystości

Na następnej stronie opublikowane są dane Kodeksu Przejrzystości EFPIA, dokumentujące współpracę firmy Pfizer Polska z Organizacjami ochrony zdrowia i Przedstawicielami zawodów medycznych. Pfizer Polska jest administratorem tych danych i zostały one podane do wiadomości publicznej zgodnie z polityką Pfizer, oraz na podstawie udzielonych zgód. Kopiowanie, drukowanie, publikowanie i jakiekolwiek przetwarzanie tych danych bez pisemnej zgody firmy Pfizer jest zabronione, stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i jest zagrożone sankcją prawną.
 
Zapoznałem się z powyższą informacją, akceptuję ją i przechodzę dalej. 

O NASPFIZERPFIZER POLSKANASZA HISTORIANASZE WARTOŚCINASZE WYRÓŻNIENIAETYKA I TRANSPARENTOŚĆWSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYMNASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNANASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWAZDROWIEONKOLOGIASZCZEPIENIACHOROBY RZADKIECHOROBY ZAKAŹNEIMMUNOLOGIA I CHOROBY ZAPALNENASZE PRODUKTYNaukaKARIERAPRACA W PFIZERNASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIEAKTUALNE OFERTYKONTAKTDANE FIRMYZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANEINFORMACJA MEDYCZNAINFORMACJA HANDLOWADANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIURO PRASOWEOŚWIADCZENIE DOT. BADAŃ KLINICZNYCHINFORMACJA DOT.  DOBROWOLNEGO WYCOFANIA Z OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO ACCUPROINFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU LECZNICZEGO MONO MACK DEPOT
NOTY PRAWNE
​​​​​​​ PP-PFE-POL-0334