Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
Nauka

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych.

HomeNaukaBadania i rozwój

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych, dlatego Pfizer wspiera potencjał polskich naukowców i studentów poprzez inspirowanie ich do tworzenia innowacji oraz edukację w zakresie komercjalizacji projektów badawczych. Jesteśmy przekonani, że to właśnie połączenie nauki i biznesu leży u podstaw sukcesu w każdej dziedzinie i jest siłą napędową współczesnej gospodarki.

​​​​​Współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi

Ważnym celem naszej działalności jest angażowanie polskich ośrodków naukowych i akademickich w działania w wyniku których powstają nowe leki i przełomowe terapie. Wiemy, że wiele innowacyjnych koncepcji powstaje w zaciszach uniwersyteckich laboratoriów i w powiązanych z nimi start-upach, dlatego od wielu lat współpracujemy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego ‒ centrum rozwoju projektów i inicjatyw studenckich.

Innym przykładem wspierania potencjału polskiej nauki jest utworzenie jesienią 2019 roku Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer. W zakresie jej działalności naukowcy zrzeszeni w ogólnopolskim Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii dostają praktyczne informacje dotyczące obszaru projektowania badań klinicznych i ich późniejszej komercjalizacji. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad nim objęły też Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków.

W ramach tej inicjatywy koncentrujemy się na zwiększaniu i umacnianiu współpracy ze środowiskiem akademickim, badaczami i naukowcami. Kierujemy się ideą wspierania innowacji na każdym poziomie i inwestowania w kapitał intelektualny.

Badania kliniczne

Pfizer prowadzi badania kliniczne również w polskich ośrodkach. Polski Dział Badań Klinicznych Pfizer wchodzi w skład struktur Global Site and Study Operations  (GSSO), międzynarodowej organizacji odpowiadającej za rozwój nowoczesnych leków i terapii. 

W prowadzeniu badań współpracujemy z globalnymi firmami Contract Research Organization (CRO) oraz najlepszymi polskimi szpitalami i klinikami. W 250 ośrodkach w Polsce są prowadzone głównie badania kliniczne drugiej i trzeciej fazy, w takich obszarach terapeutycznych jak onkologia, choroby zapalne, urologia, hematologia, choroby genetyczne i sercowo-naczyniowe. W badaniach tych aktualnie bierze udział około 1800 pacjentów.

Żródła:
Dane własne Pfizer Polska

Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościLokalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.