Biuro PrasoweBiuro PrasoweNauka
Nauka

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych.

HomeNaukaBadania i rozwój

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych, dlatego Pfizer wspiera potencjał polskich naukowców i studentów poprzez inspirowanie ich do tworzenia innowacji oraz edukację w zakresie komercjalizacji projektów badawczych. Jesteśmy przekonani, że to właśnie połączenie nauki i biznesu leży u podstaw sukcesu w każdej dziedzinie i jest siłą napędową współczesnej gospodarki.

​​​​​Współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi

Ważnym celem naszej działalności jest angażowanie polskich ośrodków naukowych i akademickich w działania w wyniku których powstają nowe leki i przełomowe terapie. Wiemy, że wiele innowacyjnych koncepcji powstaje w zaciszach uniwersyteckich laboratoriów i w powiązanych z nimi start-upach, dlatego od wielu lat współpracujemy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego ‒ centrum rozwoju projektów i inicjatyw studenckich.

Innym przykładem wspierania potencjału polskiej nauki jest utworzenie jesienią 2019 roku Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer. W zakresie jej działalności naukowcy zrzeszeni w ogólnopolskim Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii dostają praktyczne informacje dotyczące obszaru projektowania badań klinicznych i ich późniejszej komercjalizacji. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad nim objęły też Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków.

W ramach tej inicjatywy koncentrujemy się na zwiększaniu i umacnianiu współpracy ze środowiskiem akademickim, badaczami i naukowcami. Kierujemy się ideą wspierania innowacji na każdym poziomie i inwestowania w kapitał intelektualny.

Badania kliniczne

Pfizer prowadzi badania kliniczne również w polskich ośrodkach. Polski Dział Badań Klinicznych Pfizer wchodzi w skład struktur Global Site and Study Operations  (GSSO), międzynarodowej organizacji odpowiadającej za rozwój nowoczesnych leków i terapii. 

W prowadzeniu badań współpracujemy z globalnymi firmami Contract Research Organization (CRO) oraz najlepszymi polskimi szpitalami i klinikami. W 250 ośrodkach w Polsce są prowadzone głównie badania kliniczne drugiej i trzeciej fazy, w takich obszarach terapeutycznych jak onkologia, choroby zapalne, urologia, hematologia, choroby genetyczne i sercowo-naczyniowe. W badaniach tych aktualnie bierze udział około 1800 pacjentów.

Żródła:
Dane własne Pfizer Polska

Biuro PrasoweNauka Zgłoś Działanie NiepożądaneInformacja MedycznaInformacja HandlowaDane Inspektora Ochrony Danych OsobowychOświadczenie dot. badań klinicznych Grant Seekers Media Polityka CiasteczekGlobalna Polityka PrywatnościNota PrawnaSitemap Business to Business

PP-UNP-POL-0097

© Pfizer Polska 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.