• BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

  • Zgłoś działanie niepożądane

  • Informacja medyczna

  • Informacja handlowa

  • Dane inspektora ochrony
   danych osobowych

  • Oświadczenie dot. badań klinicznych

 • NOTY PRAWNE

 • Polityka ciasteczek

 • Globalna Polityka Prywatności

 • Lokalna Polityka Prywatności

 • Nota Prawna

 • BIURO PRASOWE

 • KONTAKT

HOT TOPIC Placeholder

NAUKA

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych.

BADANIA I ROZWÓJ
​​​​​​​

Rozwój nowoczesnej medycyny jest zależny od osiągnięć naukowych, dlatego Pfizer wspiera potencjał polskich naukowców i studentów poprzez inspirowanie ich do tworzenia innowacji oraz edukację w zakresie komercjalizacji projektów badawczych. Jesteśmy przekonani, że to właśnie połączenie nauki i biznesu leży u podstaw sukcesu w każdej dziedzinie i jest siłą napędową współczesnej gospodarki.  
​​​​​​​

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI I AKADEMICKIMI

Ważnym celem naszej działalności jest angażowanie polskich ośrodków naukowych i akademickich w działania w wyniku których powstają nowe leki i przełomowe terapie. Wiemy, że wiele innowacyjnych koncepcji powstaje w zaciszach uniwersyteckich laboratoriów i w powiązanych z nimi start-upach, dlatego od wielu lat współpracujemy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego ‒ centrum rozwoju projektów i inicjatyw studenckich. 

Innym przykładem wspierania potencjału polskiej nauki jest utworzenie jesienią 2019 roku Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – Pfizer. W zakresie jej działalności naukowcy zrzeszeni w ogólnopolskim Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii dostają praktyczne informacje dotyczące obszaru projektowania badań klinicznych i ich późniejszej komercjalizacji. Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Patronat nad nim objęły też Agencja Badań Medycznych i Narodowy Instytut Leków.

pfizer nauka

W ramach tej inicjatywy koncentrujemy się na zwiększaniu i umacnianiu współpracy ze środowiskiem akademickim, badaczami i naukowcami. Kierujemy się ideą wspierania innowacji na każdym poziomie i inwestowania w kapitał intelektualny. Bazując na wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, rozwijamy 2 główne filary naszego wsparcia dla podnoszenia innowacyjności.

BADANIA KLINICZNE

Pfizer prowadzi badania kliniczne również w polskich ośrodkach. Polski Dział Badań Klinicznych Pfizer wchodzi w skład struktur Global Site and Study Operations  (GSSO), międzynarodowej organizacji odpowiadającej za rozwój nowoczesnych leków i terapii. 

W prowadzeniu badań współpracujemy z globalnymi firmami Contract Research Organization (CRO) oraz najlepszymi polskimi szpitalami i klinikami. W 200 ośrodkach w Polsce są prowadzone głównie badania kliniczne drugiej i trzeciej fazy, w takich obszarach terapeutycznych jak onkologia, choroby zapalne, urologia, hematologia, choroby genetyczne i sercowo-naczyniowe. W badaniach tych bierze udział około 3000 pacjentów.

O NASPFIZERPFIZER POLSKANASZA HISTORIANASZE WARTOŚCINASZE WYRÓŻNIENIAETYKA I TRANSPARENTOŚĆWSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMIWSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYMNASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNANASZA RÓŻNORODNA PERSPEKTYWAZDROWIEONKOLOGIASZCZEPIENIACHOROBY RZADKIECHOROBY ZAKAŹNEIMMUNOLOGIA I CHOROBY ZAPALNENASZE PRODUKTYNaukaKARIERAPRACA W PFIZERNASZĄ SIŁĄ SĄ LUDZIEAKTUALNE OFERTYKONTAKTDANE FIRMYZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANEINFORMACJA MEDYCZNAINFORMACJA HANDLOWADANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
BIURO PRASOWEOŚWIADCZENIE DOT. BADAŃ KLINICZNYCHINFORMACJA DOT.  DOBROWOLNEGO WYCOFANIA Z OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO ACCUPROINFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTU LECZNICZEGO MONO MACK DEPOT
NOTY PRAWNE
​​​​​​​ PP-PFE-POL-0334